Biografie
Adolf Hitler

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 r. w Austrii w pięknej i malowniczej miejscowości Braunau nad rzeką Inn. Jako młody chłopiec Adolf interesował się sztuką. W 1897 r. ojciec posłał go do słynnej szkoły w Lambach, która była prowadzona przez benedyktynów. W szkole okazało się, że Adolf jest bardzo pilnym uczniem, chętnie uczy się tych przedmiotów, które go interesują, a bardzo interesowała go religia.

Adolf Eichmann

Ten były przedstawiciel handlowy został w 1932 r członkiem SS, a od 1939 r był kierownikiem referatu do spraw Żydów w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. Od stycznia do października 1934 służył w obozie koncentracyjnym Dachau. Od 1941 r do końca wojny organizował wywózki i masowe mordowanie Żydów znajdujących się w zasięgu władzy niemieckiej (ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej).

Albert Speer

Urodził się 19 marca 1905 roku w Mannheim. Studiował architekturę między innymi u Heinricha Tessenowa i na Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, Berlinie i Monachium. Potem w 1928 został asystentem Tessenowa na politechnice w Berlinie - Charlottenburgu.


Alfred Jodl

Alfred Jodl rozpoczyna swą karierę jako podporucznik w bawarskim pułku artylerii. W pierwszej wojnie światowej pełnił funkcje frontowe i sztabowe. Od 1919 roku Jodl jest członkiem Straży Narodowej Volkswerh.

Alfred Rosenberg

Alfred Rosenberg urodził się w Talinie w rodzinie Niemców Bałtyckich. Studiował architekturę w Rydze i inżynierię w Moskwie. Architekt, potem nauczyciel rysunków w Rydze. Podczas Rewolucji październikowej stanął po stronie kontrrewolucjonistów.

Arthur Seyss-Inquart

Arthur Seyss-Inquart urodził się 22 lipca 1892 roku w Stonarowie /Austro-Węgry/. Studiował prawo na uniwersytecie w Wiedniu. Gdy wybuchła I wojna światowa wstąpił do armii austriackiej. Walczył na frontach w Rosji, Rumunii, oraz we Włoszech.

Baldur von Schirach

Baldur von Schirach urodził się 9 maja 1907 roku w Weimarze. Matka Baldura była z pochodzenia Amerykanką, natomiast ojciec zawodowym wojskowym. W wieku 18 lat wstąpił do NSDAP i niezwłocznie zwrócił na siebie uwagę samego Fuhrera oraz jego partyjnych przyjaciół.

Erich Raeder

Erich Raeder rodził się 24 kwietnia 1876 w Wandsbek koło Hamburga. Pochodził z rodziny nauczycielskiej. W 1894 wstąpił do szkoły marynarki wojennej, a 3 lata później, w roku 1897 zdobył stopień podporucznika.

Erich von Manstein

Manstein należał do czołówki generałów niemieckich. Już w 1940 r był głównym autorem planu kampanii przeciwko Francji. W lipcu 1942 r Grupa Armii "Południe" pod jego rozkazami po gwałtownych walkach zdobyła rosyjską bazę morską Sewastopol nad Morzem Czarnym.


Ernst Kaltenbrunner

Urodził się 4 października w 1903 roku w Ried Im Innkreis w Górnej Austrii. Ukończył gimnazjum w Linz. Uczył się także na uniwersytecie Graz. W roku 1926 - doktorat z prawa. Do 1928 adwokat w Linz i Salzburgu. W 1930 przystąpił do NSDAP Austria (nr 3179). W roku 1931 przystąpił do SS (nr 13039). W 1934 - dowódca pułku SS-Standarte Linz.


Erwin Rommel

Erwin Rommel był najmłodszym niemieckim feldmarszałkiem (Generalfeldmarschall) podczas II wojny światowej. Brał udział w I wojnie światowej i zdławieniu Monachijskiej Republiki Rad w 1919r. Mianowany przez Hitlera w 1939 r komendantem kwatery głównej Fuhrera, wziął w 1940 r udział w ataku na Francję.

Fedor von Bock

W 1898 r. Fedor von Bock jako porucznik został przydzielony do V Regimentu. W 1905 r. zostaje mianowany adiutantem zaś w dwa lata później adiutantem regimendzkim. W 1910 r. zostaje skierowany na dwuletni kurs do Sztabu Generalnego. W czasie I wojny światowej von Bock pracował w Sztabie Generalnym.

Felix Steiner

Felix Mrtin Steiner urodził się 23 maja 1896 roku w Stalluponen w Prusach Wschodnich. Był ochotnikiem w pierwszej wojnie światowej. Doszedł tam do stopnia podporucznika. Został odznaczony Krzyżem Żelaznym I i II klasy.

Franz von Papen

Urodził się 29 października 1879 w Werl, w Westfalii. Kadet, paź na dworze cesarskim. W 1911 został porucznikiem w poczdamskim pułku ułanów. Między 1911 a 1912 rokiem porucznik w Wielkim Sztabie Generalnym. W 1912 został kapitanem i attache wojskowy w Waszyngtonie.


Friedrich Fromm

Fromm był wielkim zwolennikiem Adolfa Hitlera, ale w późniejszym okresie rozczarowany jego zarządzeniami sprzyjał wynegocjowaniu pokoju ze Związkiem Radzieckim. Tolerował konspiratorskie działalności jego podwładnych.

Friedrich Paulus

Służbę wojskową rozpoczął w 1909 r., wstępując ochotniczo do 3 badeńskiego pułku piechoty w Rastatt. W 1912 r. W czasie I wojny światowej służył w Niemieckim Korpusie Alpejskim. W okresie międzywojennym dowodził jednostką eksperymentalną zajmującą się bronią pancerną.


Fritz Sauckel

Ernst Friedrich Christoph Sauckel bo tak brzmi prawdziwe nazwisko tego zbrodniarza hitlerowskiego. Urodził się 27 października 1894 roku w Hassfurt am Main - Dolna Frakonia. Był dzieckiem listonosza i krawcowej.

Gerd von Rundstedt

Do armii niemieckiej wstąpił w roku 1893, a w roku 1902 dostał się do elitarnej Akademii Wojskowej. Brał udział jako oficer w I wojnie światowej w sztabie generalnym na froncie wschodnim (w Turcji) i zachodnim (we Francji).

Gunther von Kluge

Od 1901 r. był pruskim oficerem polowej artylerii. 22 marca 1907 r. zostaje mianowany podporucznikiem 46 pułku artylerii polowej w Wolffenbüttel. Po ukończeniu Akademii Wojskowej jako porucznik służył w sztabie.

Hans Frank

Hans Frank urodził się 23 maja 1900 roku w Karlsruhe. Z wykształcenia prawnik. Prezes Akademii Prawa Niemieckiego. W 1917 roku bierze udział w I Wojnie Światowej u boku Freikorpsu. Brał udział w nieudanym puczu monachijskim. W roku 1927 bronił NSDAP w licznych procesach.

Heinrich Himmler

Urodził się i wychował w katolickiej rodzinie mieszczańskiej. Brał udział w walkach na Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z kariery wojskowej na rzecz studiów rolniczych. W 1922 roku uzyskał tytuł inżyniera rolnika.

Heinrich Muller

Urodzony w początkach XX wieku Heinrich Muller był policjantem w Prusach Wschodnich. Jego głównym zadaniem było likwidowanie komunistycznych melin. Gdy naziści dochodzą do władzy Muller jest jednym z tych, którzy bez wahania popierają Adolfa Hitlera, a ten z kolei potrafił docenić ludzi, którzy byli mu ślepo posłuszni. Mullera przeniesiono do SS gdzie zaczął szybko piąć się w górę na szczeblach kariery osiągając stopień Gruppenfuhrera SS.

Hjalmar Schacht

Hjalmar Schacht urodził się 22 stycznia 1877 w Tingleff - północny Szlezwik. Wychowywał się w USA. Studiował ekonomie w Kolonii, Monachium i Berlinie. W 1903 zrobił doktorat. Pracował w Dresdner Bank. Od roku 1908 pracował już na kierowniczych stanowiskach.


Heinz Guderian

Heinz Guderian był twórcą koncepcji użycia na polu walki silnych zgrupowań pancernych do realizacji szybkich i silnych ataków, powszechnie uważany za ojca Blitzkriegu, autor książki Achtung Panzer!. W czasie I wojny światowej służył w sztabach wojskowych.


Herman Goering

Herman Goering był asem myśliwskim I wojny światowej. W 1922 r wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i objął stanowisko szefa ochrony Adolfa Hitlera. W 1923 r brał udział w nieudanym puczu w Monachium, w czasie którego zraniła go policyjna kula, gdy maszerował obok Hitlera na Odeonsplatz.

Joachim von Ribbentrop

Joachim von Ribbentrop był ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945. Od 1934 kierownik biura do spraw zagranicznych NSDAP, zwanego najpierw Büro Ribbentrop, a następnie Dienststelle Ribbentrop.

Johannes von Blaskowitz

Johannes Blaskowitz był synem pastora i sam był głęboko religijny. Walczył podczas I wojny światowej. Podczas kampanii w Polsce dowodził 8 Armią między innymi podczas bitwy nad bzurą. W październiku 1939 r w uznaniu zasług awansował wówczas do stopnia generała-pułkownika i został głównodowodzącym sił niemieckich na terenie Prus Wschodnich i okupowanych ziem polskich (Oberbefehlshaber Ost).

Joseph Goebbels

Joseph Paul Goebbels, nazistowski minister propagandy, wysoki dygnitarz hitlerowski i jeden z najbliższych współpracowników oraz doradców Adolfa Hitlera. Od 1922 był związany z ruchem nazistowskim jako publicysta i dziennikarz.

Julius Streicher

Ten hitlerowski zbrodniarz urodził się 12 lutego 1885 roku w Fleinhausen koło Augsburga. Z zawodu był nauczycielem szkoły podstawowej. Walczył podczas I Wojny Światowej. Od 1920 był członkiem NSDAP.

Karl Donitz

Karl Donitz pochodził z patriotycznej pruskiej rodziny. Zdecydował się wstąpić do Cesarskiej Marynarki Wojennej i rozpoczął czynną służbę jako oficer.

Konstantin von Neurath

Constantin von Neurath, baron urodził się 2 lutego 1873 roku w Klein - Glattbach (Wirtembergia). Studiował prawo w Tubingen i w Berlinie. W 1892 skończył studia i pracował w firmie w swoim rodzinnym mieście.
Kurt Student

Kurt Student ukończył Szkołę Kadetów. W czasie I wojny światowej był pilotem myśliwskim. Po porażce Niemiec służył w Reichswehrze.W 1933 roku Niemiec został dyrektorem w nowym Reichluftfahrtministerium.

Martin Bormann

Niemiecki polityk hitlerowski. Urodzony w Wegleben, syn urzędnika pocztowego. Rzucił szkołę, aby pracować na farmie. Pod koniec I wojny światowej krótko służył w armii, potem zaciągnął się do Freikorpsu.

Reinchard Heydrich

W 1922 roku Reinhard Heydrich wstąpił do marynarki Reichsmarine jako podchorąży, skąd został zwolniony w 1931 roku w stopniu porucznika po pewnej aferze. Od czerwca 1931 roku był członkiem partii nazistowskiej NSDAP, jako członek SS miał nr 10120.

Robert Ley

Robert Ley syn biednych wieśniaków urodził się 15 lutego 1890 r. w Niederbreidenbach (Nadrenia). Skończył studia chemiczne w Munster. Był pilotem wojskowy, w pierwszej wojnie światowej ale został zestrzelony nad Francją w 1917 r. i spędził ponad 2 lata jako jeniec wojenny.

Rudolf Hess

W 1914 roku, jako ochotnik zgłosił się do armii niemieckiej. Swój udział w I wojnie światowej zakończył w stopniu porucznika. Od 1919 mieszkał w Monachium, gdzie rozpoczął studia na wydziale nauk politycznych. W 1920 został członkiem NSDAP.

Walther Funk

Urodził się 18 września 1890 w Trakehnen (Jasna Polana), Prusy Wschodnie. Był synem Wilhelma Funka i Zofii (Urbschat). Studiował ekonomie, filozofie i prawo na uniwersytecie w Berlinie i Lipsku. Przed wojną pracował jako dziennikarz.

Walter Model

Model rozpoczął karierę wojskową w roku 1909 działając w Fahnenjunker należących do 52 Regimentu piechoty w Cottbus. W przeciągu roku został promowany do stopnia podporucznika. Wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 roku został mianowany oficerem batalionu, zaś pod koniec tego roku promowany do stopnia oficera regimentu.


Walther von Brauchitsch

Walther von Brauschitsch został 1938 r naczelnym dowódcą wojsk lądowych, wtedy to na rozkaz Hitlera zastąpił na tym stanowisku von Fritscha.

Werner von Blomberg

Wstąpił do armii w młodym wieku. Początkowo kadet, w 1987 roku został podporucznikiem. W latach 1905-1908 w Akademii Wojny, pełnił różne funkcje sztabowe i wojskowe.


Wilhelm Keitel

Oficer frontowy w czasie I wojny światowej, od 1935 roku był szefem urzędu Wehrmachtu w Ministerstwie Wojny Rzeszy i w 1938 r został szefem nowo stworzonego przez Hitlera Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu (OKW).

Wilhelm Frick

Wilhelm Frick urodził się 12 marca 1877 w Alsenz w Palatynacie jako syn nauczyciela. Prawo studiował na uniwersytetach w Getyndze, Berlinie i Heidelbegu.

Irma Grese

Irma Grese- Piękna Bestia, bo taki nosiła przydomek ta była nadzorczyni obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Bezwzględna i okrutna dla więżniów. Urodziła się 7 października 1923 w Wrechen w Meklemburgii.

autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl