Biografie » Wilhelm Frick
Wilhelm Frick
12.03.1877 - 16.10.1946

Studiował na uniwersytetach w Getyndze, Berlinie i Heidelbegu. Od roku 1900 pracował w administracji państwowej w 1901 dostał promocje na doktora. W 1903 zdał egzamin asesorski, w administracji podatkowej. Od 1905 urzędnik pełniący funkcję prokuratora w dyrekcji policji w Monachium. Między latami 1907 - 1917 był asesorem w urzędzie okręgowym w Pirmasens. W 1917 został asesorem rządowy, kierownikiem wydziału lichwy wojennej w Dyrekcji Policji w Monachium. W 1919 został starostą okręgowym i szefem policji politycznej w Dyrekcji Policji w Monachium. W latach 1921 - 1923 był kierownikiem III urzędu Policji w Monachium. Od 9 grudnia 1923 został szefem wydziału kryminalnego a od 1923 komendantem policji kryminalnej w Monachium.

W 1924 za dział w puczu został skazany na 15 miesięcy więzienia w zawieszeniu oraz wydalony z policji. W maju 1924 zostaje członkiem NSDAP a także posłem w Reichstagu z ramienia DVFP. W 1928 przewodniczący frakcji NSDAP w Reichstagu. W latach 1930 - 1931 minister edukacji w rządzie Turyngii. 30 stycznia 1933 zostaje Ministrem Spraw Wewnętrznych, reichsleiter narodowosocjalistycznego Korpusu Kierowców. W 1934 roku Minister Spraw Wewnętrznych w urzędzie Pruskim. Od 1936 r. stracił pozycję formalnego szefa policji niemieckiej na rzecz Himmlera. 12 marca 1937 został honorowym obywatel Szczecina. Od 1939 r. członkiem rady obrony. W sierpniu 1943 r. traci stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych. 20 sierpnia 1943 r. zostaje Protektorem Czech i Moraw. 1 października 1946 roku zostaje skazany na karę śmierci przez powieszenie. 16 października 1946 r. wyrok zostaje wykonany. Podobno jego ostatnie słowa brzmiały "Niech żyją wieczne Niemcy".
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl