Biografie » Wilhelm Keitel
Wilhelm Keitel
22.10.1882 - 16.10.1946

Oficer frontowy w czasie I wojny światowej, od 1935 roku był szefem urzędu Wehrmachtu w Ministerstwie Wojny Rzeszy i w 1938 r został szefem nowo stworzonego przez Hitlera Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu (OKW). Keitel, który początkowo był przeciwny napaści na ZSRR, pod wrażeniem militarnych sukcesów przemienił się w wielbiciela Hitlera i stał się jego bliskim doradcą w sprawach wojskowych. Bez sprzeciwu wykonywał rozkazy Hitlera i sam wydawał rozkazy brutalnych działań odwetowych i karnych, na przykład zamordowania od 50 do 100 komunistów za każdego zabitego żołnierza Wehrmachtu. 9 maja podpisał kapitulację Niemiec w Berlinie-Karlshorst. Aresztowany 13 maja 1945, został osądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze i za zbrodnie wojenne skazany na karę śmierci przez powieszenie. Sam prosił później o zamianę sposobu wykonania wyroku na rozstrzelanie, Sojusznicza Rada Kontroli odrzuciła jednak prośbę. Wyrok wykonano 16 października 1946 roku.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl