Biografie » Hjalmar Schacht
Hjalmar Schacht
22.01.1877 - 3.06.1970

Hjalmar Schacht urodził się 22 stycznia 1877 w Tingleff - północny Szlezwik. Wychowywał się w USA. Studiował ekonomie w Kolonii, Monachium i Berlinie. W 1903 zrobił doktorat. Pracował w Dresdner Bank. Od roku 1908 pracował już na kierowniczych stanowiskach. W roku 1916 został dyrektorem Nationalbanku. W roku 1918 współzałożył Niemiecką partię demokratyczną (wystąpił z niej w 1926). W 1922 zostaje dyrektorem Darmstadter und NtionalBank. W 1923 roku obejmuje stanowisko komisarza walutowego Rzeszy, oraz prezesa Banku Rzeszy. Został zdymisjonowany po krytyce zadłużenia prowadzonej przez rząd. W 1931 przystąpił do frontu habsburskiego. Członek koła Kepplera. Od 1933 zostaje ponownie wybrany prezesem Banku Rzeszy a od 1934 również ministrem gospodarki Rzeszy. Od 1935 pełni obowiązki generalnego pełnomocnika do spraw gospodarki wojennej. W 1937 zostaje zdymisjonowany z funkcji ministra gospodarki i generalnego pełnomocnika, a 1939 również zdymisjonowany z funkcji prezesa Banku Rzeszy. Miał kontakty z ruchem oporu Goerdelera. Został aresztowany 24 lipca 1944 i osadzony w KZ Ravensruck, w 1945 przeniesiony do KZ Flossenburg. Został uwolniony lecz potem aresztowany przez amerykanów w procesie głównych zbrodniarzy wojennych. 1947 zaliczony przez niemiecką Izbę Orzekającą do "głównych winnych". Skazany na 8 lat obozu pracy. W 1948 zwolniony. W późniejszej fazie swojej kariery zostaje doradcą ekonomicznym Aussenhandelbank Schacht & Co. Napisał pamiętnik 76 Jahre meines Lebens (76 lat mojego życia, 1953).
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl