Biografie » Arthur Seyss-Inquart
Arthur Seyss-Inquart
22.07.1892 - 16.10.1946

Arthur Seyss-Inquart urodził się 22 lipca 1892 roku w Stonarowie /Austro-Węgry/. Studiował prawo na uniwersytecie w Wiedniu. Gdy wybuchła I wojna światowa wstąpił do armii austriackiej. Walczył na frontach w Rosji, Rumunii, oraz we Włoszech. W 1917 roku kończy studia które zaczął przed wojną zdając wszystkie egzaminy. Był czynnym działaczem austriackiej NSDAP. W 1938 roku pod naciskiem Rzeszy wszedł w skład rządu Austrii, obejmując resorty spraw wewnętrznych, oraz bezpieczeństwa publicznego. 11 marca 1938, również pod presją Berlina zajmuje miejsce K. von Schuschnigga na stanowisku Kanclerz Austrii, jednocześnie wzywa wojska niemieckie do wkroczenia na terytorium Austrii. Po przyłączeniu Austrii do Rzeszy zostaje na jego terenie namiestnikiem do kwietnia 1939. W maju 1939 roku zostaje mianowany ministrem bez teki w rządzie Adolfa Hitlera. Po zajęciu Polski przez hitlerowców był najpierw szefem zarządu cywilnego przy naczelnym dowództwie niemieckim w Polsce, a następnie zastępcą generalnego gubernatora Hansa Franka. W maju 1940 roku zostaje szefem zarządu cywilnego i komisarzem Rzeszy w Holandii. Realizując politykę okupacyjną w tym kraju, ponosił odpowiedzialność za terror wobec ludności cywilnej. Jego zadaniem było stworzenie warunków do późniejszego wcielenia Holandii w granice III rzeszy. W maju 1945 zostaje aresztowany. Wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymbergii zostaje skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 października 1946 roku.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl