Biografie » Adolf Hitler
Biografia

Adolf Hitler Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 r. w Austrii w pięknej i malowniczej miejscowości Braunau nad rzeką Inn. Jako młody chłopiec Adolf interesował się sztuką. W 1897 r. ojciec posłał go do słynnej szkoły w Lambach, która była prowadzona przez benedyktynów. W szkole okazało się, że Adolf jest bardzo pilnym uczniem, chętnie uczy się tych przedmiotów, które go interesują, a bardzo interesowała go religia. W 1900 r. zostaje przeniesiony do szkoły w Linzu. Marzeniem Hitlera było zostać malarzem, nawet dwukrotnie próbował zdawać egzamin do Akademii Sztuk Pięknych we Wiedniu, ale niestety się nie dostał. Po swojej porażce nadal pozostał w Wiedniu i utrzymywał się z dorywczych prac. W 1912 r. Hitler przenosi się do Monachium, tam żyje w nędzy utrzymując się ze sprzedaży malowanych przez siebie obrazów i widokówek, które sprzedawał najczęściej zamożnym żydom. Był to jeden z powodów do antysemityzmu Hitlera, gdyż musiał się poniżać przed nimi by kupili choć jedną pocztówkę. Gdy wybuchła I Wojna Światowa Hitler zgłasza się na ochotnika do wojska gdzie dostaje przydział do 1 kompanii 16 regimentu infanterii. Warunkiem przyjęcia go do tej kompanii było zrzeczenie się obywatelstwa austriackiego i wniesienie do Ministra Rzeszy o nadanie mu obywatelstwa niemieckiego. Dokonano tego szybko ( Niemcy potrzebowali mięsa armatniego ) i już jako obywatel niemiecki wstąpił do armii niemieckiej. Został łącznikiem - głupio to brzmi ale w latach gdzie telefon był w powijakach, to sam żołnierz był głównym przekazem. Od jego nastawienia zależało jak zostanie rozkaz wykonany i od jego przekazu zależało życie wielu ludzi. Był zdyscyplinowanym i odważnym żołnierzem, podejmował się najtrudniejszych zadań i walczył bardzo ofiarnie w najbardziej krwawych bitwach zachodniego frontu. Za odwagę i męstwo został odznaczony Krzyżem Żelaznym II Klasy, miało to miejsce w październiku 1916 r. Po raz drugi zostaje odznaczony Krzyżem Żelaznym I Klasy 13 października 1918 r. w rejonie Ypres, gdzie brytyjski gaz omalże nie pozbawił go wzroku. Przebywając w szpitalu w Pasewalk w Niemczech nieustannie słuchał wieści o rewolcie marynarzy i żołnierzy w Hanowerze oraz Kilonii. Wyleczony opuszcza szpital i udaje się do Monachium miasta mu bliskiego ze względu na czas spędzony tam przed wojną. W 1919 r. Hitler po krótkich wahaniach wstępuje w szeregi Niemieckiej Partii Robotniczej DAP-Deutsche Arbeitspartei . Tutaj dostrzegł możliwość realizacji swojego celu. Wygłaszał wielkie przemówienia, co przyciągało nowych członków. W 1920 r. gdy partia liczyła już dwa tysiące członków zmienia jej nazwę na NSDAP, a w 1921 r. staje na jej czele. Miał wówczas 32 lata.

W listopadzie 1923 r. słaba ekonomicznie pozycja Niemiec powoduje niepokoje polityczne, z czego korzystają bardziej radykalne partie. Jedna właśnie z takich partii jest hitlerowska NSDAP wraz z generałem Ludendorfem usiłuje zorganizować pucz, który ma doprowadzić do przejęcia władzy w Bawarii. Z powodu złego przygotowania, dowodzenia, oraz z niezaangażowania do działań armii spisek nie powiódł się. Na początku 1924 r. Hitler staje przed sądem gdzie zostaje skazany na 5 lat więzienia. Pobyt w więzieniu był tym czego potrzebował. Daje mu czas na wypoczynek, przemyślenia i robienie planów. To właśnie w wiezieniu Hitler napisał swój manifest programowy Mein Kampf, w której opisuje swoje poglądy polityczne, antykomunizm, oraz antysemityzm. Po przedterminowym zwolnieniu Hitler wychodzi na wolność. Pucz pomimo swojego niepowodzenia przynosi Hitlerowi ogromną popularność. Skupia wokół siebie elitę swoich najlepszych i bezwzględnych współpracowników. Wygłaszając swoje liczne przemówienia, oraz demonstrując ogromne zdolności oratorskie doprowadza do przejęcia władzy przez swoją partię w wyniku wyborów w 1933 r. Dzięki poparciu wielu sfer konserwatywnych, generalicji, oraz przedstawicieli wielkiego przemysłu w 1933 r. zostaje kanclerzem i staje na czele rządu koalicyjnego. W 1934 r. umiera Hindenburg, Hitler zostaje prezydentem ogłaszając się w ten sposób wodzem. Przy współpracy swoich najbardziej zaufanych ludzi między innymi Rudolfa Hessa, Heinricha Himmlera, oraz Hermana Goeringa tworzy ogromny aparat terroru mający na celu także likwidację swoich przeciwników politycznych. Podczas tzw. nocy długich noży zabito ok. 400 polityków. Oskarżono ich, ale juz po fakcie o przygotowywanie zamachu stanu.

W marcu zostaje utworzony pierwszy obóz koncentracyjny, a Hitler szybko zmierza do realizacji swoich głównych celów, a mianowicie stworzenia przestrzeni życiowej dla wielkiego Narodu Niemieckiego. Zostają złamane postanowienia traktatu wersalskiego. W 1938 r . utworzył Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych. Hitler rozpoczyna wielką politykę zbrojeń zajmując w 1936 r. Nadrenię, Austrie w 1938r., oraz Czechy w 1939r. 23 sierpnia 1939 podpisuje układ ze Związkiem Radzieckim / Pakt Ribbentrop- Mołotow /. 1 września realizując założenia paktu bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wojska Hitlera wkraczają na terytorium Polski. Pokonując naród Polski Hitler przekonany o swojej potędze kieruje swoje wojska na Norwegię, Holandię, Belgię, oraz Francję. W 1941 r. Hitler decyduje się uderzyć na ZSRR . W grudniu 1941 r. przegrywa bitwę pod Moskwą . Przejmując osobiste dowodzenie nad kampanią wschodnią i skupiając się na decyzjach ideologicznych, a nie wojennych doprowadza do klęski armii niemieckiej w wojnie z ZSRR. 20 lipca 1944 r. Claus von Stauffenberg wraz z grupką spiskowców, którzy przekonani o zbliżającej się klęsce Niemiec dokonuje w Wilczym Szańcu nieudany zamach na Fuhrera . Zgrupowane uderzenie oddziałów alianckich w latach 1944-45 doprowadzają do klęski III Rzeszy. 30 kwietnia Adolf Hitler świadomy swej porażki, wraz z Ewą Braun z którą dzień wcześniej wziął ślub popełnia samobójstwo w swoim schronie pod Kancelarią Rzeszy. Zwłoki fuhrera oraz jego małżonki zostają spalone przez esesmanów z jego przybocznej straży na jego wyraźne życzenie. Szczątki Hitlera zostają odnalezione przez Rosjan, ale okoliczności jego śmierci i spalenia jego zwłok zostają utajnione i zamknięte w archiwach Stalina. Powstaje wiele hipotez dotyczących śmierci Hitlera. Jedne z nich mówią iż Hitler zdołał wydostać się z oblężonego Berlina i uciekł do Argentyny, ale to tylko spekulacje.

Żydowskie pochodzenie Adolfa Hitlera- fakty czy mity?

Często słyszy się z różnych źródeł, że Adolf Hitler był Żydem. Wtedy, ci którzy o tym słyszeli zastanawiają się jak to możliwe? Powstało już na ten temat sporo publikacji. Ja korzystając z ogólnodostępnych artykułów i książek będę starał się w skrócie opisać kwestię Żydowskiego pochodzenia Adolfa Hitlera. Zacznijmy od samego początku. Maria Anna Schicklgruber była babką Adolfa Hitlera. Służyła ona na dworze w Gratzu u bogatego Żyda o nazwisku Frankerberger. Był on członkiem rodziny Otteristein z dystryktu Waldviertel w Dolnej Austrii. Według jednej z teorii tam właśnie zaszła w ciążę pani Schicklgruber. Syna urodziła 7 czerwca 1837 roku w małej wiosce Stones dokąd powróciła z Gratzu. Nazwała go Alois. W roku 1942 Maria Schicklgruber wyszła za mąż za młodego młynarza Johanna Georga Hiedlera. Gdy Alojz miał 40 lat udał się razem z dwoma świadkami do parafii w Dollersheim, którzy zaświadczyli, że jego ojcem był właśnie Hiedler. Rubryka z nazwiskiem ojca była pusta tak więc wpisano nazwisko „Hitler”– była to pomyłka. Nie zwrócono uwagi na zły zapis ponieważ świadkowie nie umieli pisać. Świadczy o tym fakt, że zamiast podpisu widnieją tam trzy krzyżyki. Ponadto od 1837 do 1903 roku Marii Schicklgruber następnie Hiedlerowi aż wreszcie samemu Alojzemu wypłacano regularną pensję. Historię potwierdziło wielu historyków.

Będąc obiektywnym trzeba sprawdzić wszystkie źródła. Okazuje się jednak, że babki Hitlera nie ma w rejestrach służby domowej w Gratzu a Żydom od XV do końca XIX wieku nie można było osiedlać się w tym mieście (duża część informacji na temat Żydowskiego pochodzenia Hitlera zaczerpnięta jest z pamiętników straconego w 1946 Hansa Franka). Zakładając więc, że Hitler nie miał Żydowskich przodków po co miałby tak ukrywać wiadomości na temat swojej rodziny? W Mein Kampf prawie nic nie wspomina o niej. Siostrze Pauli wysyłał pieniądze ale kazał jej zmienić nazwisko na Wofl. Najbardziej widocznym przykładem ukrywania przez Hitlera swoich korzeni jest to co wydarzyło się w miejscowości Dollersheim gdzie znajdował się grób babki Hitlera. Po anschlussie Austrii udało się tam kilku kartografów aby dokładnie zbadać teren pod potrzebny dla wojska poligon. Następnie przeprowadzono ewakuację mieszkańców a całe miasto zostało zrównane z ziemią przez artylerię. Decyzję o poligonie uzasadniono następująco– „wzmocnienie obronności kraju od strony Czech”. Rodzinie Hitlera będę chciał w przyszłości poświęcić oddzielną pracę, tym razem trochę większą. Skrywa ona w sobie wiele niewyjaśnionych tajemnic i kusi wielu historyków ze względu na małą ilość źródeł. Myślę, że udało mi się naświetlić wystarczająco problem pochodzenia Hitlera. Wstrzymałem się z jakimikolwiek rozstrzygającymi osądami ponieważ nie ma na to stuprocentowych dowodów.
dodaj komentarz »
Galerie powiązane z tym artykułem:
Adolf Hitler
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl