Biografie » Alfred Rosenberg
Alfred Rosenberg
12.01.1893 - 16.10.1946

Alfred Rosenberg urodził się w Talinie w rodzinie Niemców Bałtyckich. Studiował architekturę w Rydze i inżynierię w Moskwie. Architekt, potem nauczyciel rysunków w Rydze. Podczas Rewolucji październikowej stanął po stronie kontrrewolucjonistów. Po ich klęsce uciekł do Niemiec. Członek stowarzyszenia Thule. W styczniu 1919 roku zostaje jednym z założycieli DAP. W roku 1921 Rosenberg zostaje przewodniczącym (tymczasowym) NSDAP. Był założycielem Związku Walki o Niemiecką Kulturę (Kampfbund fur deutsche Kultur). W 1930 r. zostaje wybrany jako poseł do Reichstagu. W tym samym roku napisał książkę (drugą dla nazistów po Mein Kampf) Der Mythus des 20. Jahrhunderts (mit 20 wieku). W roku 1933 zostaje wybrany jako szef Wydziału Zagranicznego NSDAP. W 1934 roku Hitler przejmuje od Rosenberga kompetencje związane z kształtowaniem duchowej i filozoficznej edukacji w szeregach wszystkich organizacji nazistowskich, natomiast w roku 1940 staje na czele tzw. Hohe Schule (Narodowosocjalistyczne Centrum Badań Ideologicznych i Oświatowych). Utworzył "Specjalny Sztab Operacyjny do spraw Muzyki" (Sonderstab Musik).

Do uniwersytetu, który miał zostać zbudowany w Linzu zbierał wiele dzieł sztuki kradzionych w czasie wojny. Jeden z jego sztabów nazywał się Einsatzstab Rosenberg. W 1941 r. Hitler mianuje Rosenberga ministrem Rzeszy do spraw okupowanych Terytoriów Wschodnich (Reichministerium für die Besetzten Ostministerium). Rosenberg utworzył specjalne jednostki administracyjne tzw. Komisariaty Rzeszy (Reichskommissariats) : Ostland (Kraje Bałtyckie, część Białorusi), Ukraine (Ukraina i pobliskie terytoria), Kaukassus (rejon Kaukazu), Moskau (Moskwa wraz z resztą obszaru ZSRR znajdującego się w Europie). W 1945 r. zostaje mianowany kierownikiem Urzędu Polityki Zagranicznej NSDAP. W maju 1945 r. ucieka do Holsztynu. Złapany przez amerykańską policje wojskową. Oskarżony w procesie Norymberskim o zbrodnię przeciw pokojowi, zbrodni wojennych i przeciw ludzkości, udział w planowaniu inwazji na Norwegię i ZSRR, grabież mienia i niszczenie majątku i kultury podbitych państw, za zbrodnie popełnione na ludności ZSRR. 1 października 1946 r. zostaje skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez powieszenie 16 października 1946 r. w norymberskim więzieniu.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl