Artykuły » Militarne pomyłki, które zmieniły bieg historii
Blokada Leningradu

22 czerwca 1941 r. wybuchła wojna pomiędzy III Rzeszą , a ZSRR. Fakt ten przyczynił się to do budowy pasów umocnień wokół Leningradu. Nikt jednak z ówczesnych dowódców ZSRR nie spodziewał się, że wojska Wehrmachtu tak szybko będą w stanie przedrzeć się przez wcześniej zajęte państwa bałtyckie i na początku września dotrzeć do bram Leningradu.

Sprawa angielska

Wielka Brytania wypowiedziała wojnę III Rzeszy 3 września 1939r. po agresji Niemiec na Polskę. Zaskoczyło to samego Hitlera, który uważał Brytyjczyków za aryjskich braci. Widział on wyspiarzy jako swego sojusznika w walce. Było to jednak niemożliwe z powodów zróżnicowanego systemu politycznego i ideologii. Mimo to w okresie międzywojennym Hitler dbał o poprawę stosunków z Anglią.

El-Alamein

Podczas II wojny światowej rozegrały się dwie bitwy pod El-Alamein. Pierwsza z nich miała miejsce w lipcu 1942 r. Druga w okresie od końca października aż do początku listopada. Właśnie ona miała kluczowy wpływ na przebieg walk w Afryce północnej, gdyż zapoczątkowała ofensywę wojsk sprzymierzonych w kierunku Tunisu. Mało kto pamięta o zbiegu okoliczności, które zmieniły losy tej strasznej bitwy. Historię tą należy rozpocząć od roku 1940 kiedy to Hitler atakuje Francję.

D-Day

6 czerwca 1944r. wojska aliantów wylądowały w Normandii – krainie położonej na północy Francji. Zapoczątkowało to otwarcie drugiego frontu, po froncie wschodnim. Normandia jednak nie była jedynym i od razu zdefiniowanym miejscem, gdzie alianci planowali desantować swoje siły. Innymi zaproponowanymi miejscami były na przykład-Bałkany. Szybko odrzucono ten pomysł, gdyż tereny te były bardzo łatwe do obrony. Atakowanie ich przyniosło by zbyt wielkie straty w ludziach i sprzęcie co uniemożliwiłoby dalszą walkę. Do grona potencjalnych miejsc dołączyła południowa Francja.

Murmańsk

Finlandia była jedynym sojusznikiem III Rzeszy, w którym panowała demokracja. Kraj ten podobnie jak Polska, powstał po przegranej państw centralnych w I Wojnie Światowej. Na wstępie możemy zapytać co taki kraj jak Finlandia mogło połączyć z faszystowskimi Niemcami? Odpowiedzią mogą być słowa ,, wróg mego wroga , jest mym przyjacielem ‘’.

Bitwa na Łuku Kurskim

Bitwa na Łuku Kurskim rozegrała się w dniach od 5 lipca do 23 sierpnia 1943 r. Do historii przeszła ona jako największa pancerna bitwa w dziejach świata. Udział w niej wzięło nieco ponad 6 tys czołgów, 3 tys samolotów i ponad 2 mln żołnierzy ( tu znaczna przewaga ZSRR). Była to ostatnia próba odzyskania topniejącej już przewagi Wehrmachtu na froncie wschodnim . Operacji tej nadano kryptonim ,, Cytadela ‘’ . Zakładała ona szybkie zajęcie Kurska i w miarę możliwości rozpoczęcie szybkiego marszu na Moskwę. Operacja ta zakończyła się niepowodzeniem armii niemieckiej. Wynikało to przede wszystkim z tego , że sowieci wiedzieli , iż taka ofensywa nastąpi. Niemcy rozpoczęli ofensywę niespodziewanie i z zaskoczenia.

Barbarossa

Operacja "Barbarossa" rozpoczęła się 22 czerwca 1941 r. o godzinie 3 nad ranem. Armia niemiecka licząca 4 mln żołnierzy wraz z sojusznikami zaatakowała na całej długości linii frontu. Druzgocącym uderzeniem rozbili armię czerwoną i 50 km dziennie wdzierali się w serce ZSRR. Agresja na ZSRR jest uznawana za największy błąd Hitlera podczas całej wojny. Rzeczywiście takie działanie było bardzo odważne i przez wielu ludzi uważane za błędne lecz do niepowodzenia pierwszej ofensywy (do 8 grudnia) przyczyniło się wiele czynników wewnętrznych w III Rzeszy. Pierwszym z nich byli pracownicy fabryk zbrojeniowych. Byli nimi mężczyźni. Dlaczego jest to dziwne?

Zagadkowa decyzja Hitlera pod Dunkierką

Między 26 maja a 3 czerwca 1940 roku na północnym brzegu Francji w miasteczku Dunkierka miała miejsce ewakuacja wojsk Francusko-Brytyjskich i niewielkich oddziałów wojsk sprzymierzonych. Właśnie wtedy Hitler podjął katastrofalną w skutkach decyzję dotyczącą zniszczenia wojsk aliantów. W wyniku zaciętych walk w Holandii, Belgi oraz na terenie Francji alianci ponieśli dotkliwe straty w ludziach i sprzęcie. Walka miała podobny charakter jak w przypadku inwazji na  Polskę, Blitzkrieg- niemiecka taktyka polegająca na szybkim przełamaniu linii  frontu oraz okrążeniu przy użyciu znacznej  liczby czołgów i skoordynowanych szybkich i zaskakujących uderzeń lotnictwa.

autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl