Operacja Barbarossa rozpoczęła się 22 czerwca 1941 r. o godzinie 3 nad ranem. Armia niemiecka licząca 4 mln żołnierzy wraz z sojusznikami zaatakowała na całej długości linii frontu. Druzgocącym uderzeniem rozbili armię czerwoną i 50 km dziennie wdzierali się w serce ZSRR. Agresja na ZSRR jest uznawana za największy błąd Hitlera podczas całej wojny. Rzeczywiście takie działanie było bardzo odważne i przez wielu ludzi uważane za błędne lecz do niepowodzenia pierwszej ofensywy (do 8 grudnia) przyczyniło się wiele czynników wewnętrznych w III Rzeszy. Pierwszym z nich byli pracownicy fabryk zbrojeniowych. Byli nimi mężczyźni. Dlaczego jest to dziwne ? Ponieważ w Związku Radzieckim w fabrykach pracowały kobiety. W Niemiecka kobieta w swoim kraju była na bardzo uprzywilejowanej pozycji w porównaniu do swoich wschodnich sąsiadek.

Gdyby w fabrykach pracowały kobiety pozwoliło by to Niemcom stworzyć około 10 dywizji więcej niż stworzyli. Drugim poważnym ciosem dla powodzenia tej kampanii był pomysł Hitlera aby na ziemiach ZSRR broń mogli nosić tylko Niemcy. Była to metafora , która dawała do myślenia ,że Niemcy nie będą korzystać z pomocy sojuszników. Tak się jednak nie stało. Rumuni , Finowie , Węgrzy i inni wzięli udział w ataku lecz nie zostali obdarowani zaufaniem Hitlera i jedynie odciążali Wehrmacht w ważniejszych walkach. Ich pomoc przydatna okazała się po klęskach pod Moskwą, Stalingradem i Kurskiem, wtedy, kiedy Hitler sam prosił o zaangażowanie większej liczby wojska na linii frontu. Trzeci czynnik niepowodzenia ataku na wschód wynikał po części z drugiego. Wystarczy spojrzeć na sprzęt jakim posługiwali się sojusznicy Hitlera podczas tej kampanii. Był to głównie sprzęt zdobyczny.

Przed atakiem jednak 20 % stanu pochodziło jednak z arsenałów niemieckich. Był to jednak stary , bezużyteczny sprzęt nie mający prawie żadnej wartości bojowej. W użyciu był także sprzęt francuski z 1 wojny światowej. Najwięcej takich ,, zabytków’’ nagromadzili Rumuni. Sprzęt niemiecki pozyskiwali za wymianę broń- ropa naftowa. Gdy armia czerwona cofała się nie miało to większego znaczenia czym walczyli sojusznicy Rzeszy( wyjątkiem są Słowacy , gdyż na 75 000 żołnierzy do walki byli zdolni wystawić 20 000. Była to Słowacka dywizja szybka. W 100 % zmotoryzowana stąd jej nazwa ,, szybka’’. Wartość bojowa była niewielka w późniejszych momentach walki, dlatego została wycofana z linii frontu). Stawało się to problemem gdy armia czerwona nacierała. Napotykała wtedy mały opór i z łatwością przedzierała się tam gdzie stacjonowali Rumuni, Węgrzy, Włosi i inni słabiej wyposażeni.

Najlepszym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest bitwa pod Stalingradem, gdy spojrzymy kto zabezpieczał flanki podczas, gdy Wehrmacht walczył w mieście o każdy budynek. Były to właśnie wyżej wspomniane narody. Czwartym poważnym i chyba najczęściej wymienianym błędem Niemców było traktowanie miejscowej ludności ( w szczególności Ukrainy i Rosji). Mordy jakich dokonali naziści miały wpływ na późniejszy stosunek ludności do Niemców. Początkowo wojska wkraczające do ZSRR były witane jako wyzwoliciele. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tych słów jest liczba ochotników do SS z krajów okupowanych przez Rosenberga ( minister do spraw wschodu ). Około 1 mln Rosjan ( w tym oddziały A. Własowa), 500 tys Ukraińców min z dywizji galicyjskiej oraz setki tysięcy Bałtów, Białorusinów i Kozaków.

Sytuacja nie wyglądała na poważną kiedy zbrodnie były dokonywane, bo było to założenie Hitlera aby zlikwidować 20 mln Słowian na terenie samego ZSRR!!! Miało zły wpływ później. Rosenberg na polecenie Hitlera zaproponował przywódcom Ukraińskim stworzenie państwa satelickiego w zamian za 1 mln ochotników do Wehrmachtu. Miało to miejsce w 1943r. Ukraińcy wiedzieli, że jest to obietnica bez pokrycia dlatego udział ukraińskiej ludności w końcowej fazie wojny w wojskach Wehrmachtu był bardzo niewielki. Piątym głównym niedopatrzeniem było przesunięcie wojsk pancernych spod Moskwy do Kijowa. Głównym celem armii von Bocka było zajęcie Moskwy dlatego posiadała ona ½ czołgów przeznaczonych do tej kampanii. Miała ona zadać największe i najpotężniejsze uderzenie . Gdy front przesuwał się na wschód przeszkodą był Kijów. Był on głównym celem armii von Paulusa.

Do tego ataku potrzebował on większej liczby ciężkiego sprzętu niż miał do dyspozycji. W tym celu dywizje pancerne z grupy armii ,,mitte- środek ‘’ musiały pokonać front nie zdobywając terenu lecz tracąc paliwo, zaopatrzenie , sprzęt w walce i ponownie paliwo i zaopatrzenie aby móc powrócić pod Moskwę. Przez to szybkość zdobywania terenu przez faszystów zmalała ( warto dodać że była już wczesna zima co znacznie utrudniało przesuwanie się jednostek i walkę. Drogi zamieniły się w potoki błota.Był moment , gdy Hitler z furią naciskał na von Bocka aby parł naprzód. Szczerze nie wiem czy Hitler wiedział, iż linie zaopatrzeniowe miały 2000 km. Żołnierze posiadali letnie umundurowanie , a temperatura sięgała – 20 lub nawet – 30 stopni. Następna pomyłka OKW ( Oberkomando der Wehrmacht) pojawiła się już kiedy planowano agresję na wschód i nie wzięto pod uwagę , że linia frontu wraz ze zdobywaniem terenu była coraz dłuższa.

Niemiecki Blitzkrieg na tak rozległym ternie nie sprawdził się . Był on taktyką idealną w przypadku inwazji na Polskę, Francję , Norwegię, Danię i na Bałkanach , ale nie na teranie 10 razy większym od Rzeszy!!! Kolejną mało poruszaną kwestią jest to jak, były wykonane niemieckie maszyny. Niektóre z nich miały koła zachodzące na inne i dalej . Miało to rozwiązać problem przemieszczania się po gorszym terenie np. wzniesieniach . Wszystko pięknie do zimy. Niemcy zakładali że pokonają Sovietów w 3 -4 miesiące. Gdy nadeszła zima i gdy mróz wszedł miedzy koła nie było jak rozkuć lodu i maszyna była unieruchomiona. Bez czołgów ciężko , więc była to kula w kolano co gorsza własna kula. Trzeba zwrócić uwagę na to , że Niemcy do transportu uzywali koni ( co zaprzecza 100 % zmotoryzowaniu armii już we wrzesni 1939 r. ).

Po przeczytaniu tego krótkiego artykułu widzimy , że niepowodzenie Niemców na froncie wschodnim było reakcja łańcuchową. Od wojny w Jugosławii, która spowolniła wojnę o miesiąc, ponieważ Hitler zakładał atak w maju. To również miało ogromne znaczenie, jeśli nie kluczowe. Gdyby zima nadeszła po zajęciu Moskwy? Możemy tylko wyobrażać sobie jak wyglądał by świat gdyby Jugosławia powiedziała ,, tak ‘’ i poszła w ślady swoich sąsiadów atakując ZSRR? Wielka wojna ojczyźniana pokazuje nam, że 2 wojna światowa jest zagadką, której rozwiązanie jest zaskakujące i to co miało miejsce od czerwca do grudnia 1941 miało swój tajemniczy początek znacznie wcześniej w najmniej oczekiwanym momencie historii.

 Autor: Wiktor Kruk 1 komentarzy - pokaż » dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl