Dokumenty » Teksty źródłowe
Program NSDAP

Testament Hitlera

Pakt trzech, 27 wrzesień 1940r

Akt kapitulacyjny III Rzeszy, 8 maj 1945r

Protokół konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942r

Niemiecko- Radziecki pakt o nieagresji, 23 sierpień 1939r

Fragment rozporządzenia gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, 10 listopada 1941r

Fragment rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka, 2 października 1943r

Fragmenty zeznań Ericha von dem Bacha- Zelewskiego, dowódcy sił hitlerowskich walczących przeciw powstaniu warszawskiemu, złożone przed najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie, 1 lutego 1947 roku

Fragment wytycznych władz Generalnej Guberni w sprawie życia kulturalnego Polaków i traktowania dóbr kultury, 1940r

Fragment notatek Heinza Guderiana analizujących wydarzenia z przełomu roku 1939 i 1940 roku

Postanowienia nadzwyczajne dla "Samellager Dachau" z maja 1933 roku, opracowane przez pierwszego komendanta obozu, Standartenfuhrera Hilmara Wackerle

List dr. Sigismunda do komendanta obozu w Dachau SS-Sturmbannfuhrera Weissa z dnia 10.10.1942 roku

Fragment zeznania naczelnego lekarza SS-Sturmbanfuhrera Fritza Hintermayera w sprawie warunków sanitarnych w obozie koncentracyjnym w Dachau

Pismo Oswalda Pohla do komendantów obozów koncentracyjnych z dnia 6.01.1944 roku w sprawie zamordowania przez więźniów SS-Rottenfuhrer

Fragment depeszy wysłanej 20 sierpnia 1939 roku przez Adolfa Hitlera do Józefa Stalina z prośbą o przyjęcie Ribbentropa.

Rozkaz wydany przez Karla Donitza pod nazwą "Triton - Null", bardziej znany jako "Laconia Befehl"

Fragment listu napisanego 8 grudnia 1939 roku przez Żydówkę Clarę von Mettenheim, której trzej synowie służyli w Wehrmachcie do Naczelnego Dowódcy Wojsk Lądowych Walthera von Brauchitscha w imieniu wszystkich żołnierzy będących półkrwi Żydami prosząc go o interwencję dla zaradzenia problemom jakich doświadczyli żołnierze i ich rodziny.

Fragment listu napisanego 4 kwietnia 1933 roku przez prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga do Hitlera w sprawie ogólnokrajowego bojkotu gospodarczego Żydów ogłoszonego przez nazistów 1 kwietnia 1933 roku.

Fragment listu Waltera Gunthera ze stycznia 1943 roku napisanego do jego przyrodniego brata. List ten posłużył jako dokument pokazujący jak często nie przestrzegano przepisów rasowych.

Fragment raportu przedstawionego przez Hansa Franka 16 grudnia 1941 roku dotyczącego planu eksterminacji.

Fragment listu napisanego 19 czerwca 1941 roku przez doktora Adama Carla Maiera do Hitlera w sprawie przyznania statusu aryjczyka i zwolnienia od rygorów ustaw rasowych dla jego bratanka Walthera Hofmanna, którego matka była Żydówką i zmarła po jego urodzeniu.

Tekst układu ustalający stosunki przyjaźni między sowietami, a Niemcami podpisany w Moskwie dnia 28 września 1939 roku.

Fragment wypowiedzi Franza Haldera analizujący potencjał obronny ZSRR

List feldmarszałka Milcha do Himmlera z dnia 31.07.1942 roku dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl