Organizacje » Abwehra
Abwehra
Abwehra była organem wywiadu i kontrwywiadu niemieckich sił zbrojnych, działających od 1921r. do 1945. Ze względu na ograniczenia nałożone na III Rzeszę na mocy traktatu wersalskiego jednostkę kontrwywiadu, tzw. Abwehrgruppe, utworzono początkowo przy ministerstwie obrony, 1935-1938 kierownictwo Abwehry było jednym z oddziałów ministerstwa wojny. Po kolejnej reorganizacji, od 1938 Abwehra podlegała Naczelnemu Dowództwu Wehrmachtu, jako Amtsgruppe Auslandsnachrichten und Abwehr, a od II 1944 - Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy jako Zarząd Wojskowy. Na czele Abwehry stali kolejno: pułkownik Friedrich Gempp, major Gunther Schwantes, pułkownik Ferdinand von Bredow do 1932, komandor Conrad Patzig od 1932 do 1934 i admirał Wilhelm Canaris od 1935 do 1944, a po jej połączeniu z wywiadem SS - Walter Schellenberg. Abwehra była jedną z największych służb wywiadowczych na świecie, w 1943 liczyła 30 tys. etatowych pracowników. Uczestniczyła w organizowaniu, planowaniu i realizacji planów wojennych III Rzeszy.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl