Historia » Jak hartowała się stal
Rzesza Niemiecka wyrosła z państwa Franków Karola Wielkiego, Króla Franków od 768 roku i cesarza rzymskiego w latach od 800 do 814. W roku 1871 zostaje założone Cesarstwo Niemieckie jako państwo federalne. Kanclerzem Rzeszy zostaje Otto von Bismarck. Wcześniej od 1815 roku po rozwiązaniu pierwszej Rzeszy Niemieckiej Niemcy były podzielone na poszczególne małe państewka. Wraz z końcem pierwszej wojny światowej po cesarstwie następuje okres pierwszej niemieckiej demokracji-Republika Waimarska. Do upadku Republiki Waimarskiej doszło 30 stycznia wraz z mianowaniem Adolfa Hitlera na Kanclerza Rzeszy. Pierwszym jego posunięciem po objęciu władzy było rozwiązanie parlamentu. W Niemczech rozpoczął się okres budowania państwa totalitarnego i rządów wielkiego terroru. Hitler uderzył w przeciwników politycznych, a przede wszystkim w komunistów, efektem tego była fala aresztowań, przygotowania do wyborów w atmosferze zastraszania ograniczenie wolności prasy i działalności związków zawodowych. Hitler prowadził działalność w imię nadzwyczajnej ochrony narodu i państwa. W wyborach z 5 marca 1933 roku 44% uprawnionych głosowało za partią NSDAP.

Na pierwszym posiedzeniu Reichstagu Hitler otrzymał nadzwyczajne pełnomocnictwa-zarządził likwidację wszystkich partii z wyjątkiem NSDAP. W nowych wyborach do Reichstagu w listopadzie 1933 roku wszystkie miejsca w parlamencie zajęli hitlerowcy. Po śmierci prezydenta Paula von Hindenburga w sierpniu 1934 roku na mocy jego testamentu Hitler został fuhrerem i kanclerzem Rzeszy. Przystąpił do rozprawy z opozycją w szeregach SA.30 czerwca 1934 roku SS i ściśle związana z nimi policja dokonali masowego mordu na 300 osobach oskarżonych o przygotowania do zamachu stanu. Zamordowany został szef sztabu SA Ernst Rohm i jego bezpośredni podwładni stanowiący gwardię organizacji SA. Incydent ten został nazwany "nocą długich noży". Zgodnie z doktryną nazistowską nastąpiły prześladowania ludności żydowskiej, usankcjonowane w 1935 r. przez ustawy norymberskie. Dla realizacji tych celów rozbudowano aparat terroru, tworzony przez takie organizacje jak Gestapo i SS. W 1935 przyjęto ustawę o odbudowie sił zbrojnych (Wehrmacht), co było oczywiście sprzeczne z traktatem wersalskim.

W marcu 1935 roku został złamany zakaz posiadania lotnictwa wprowadzono służbę wojskową, uruchomiono produkcję sprzętu wojennego. Niemcy przystąpiły w 1936 do opanowania zdemilitaryzowanej Nadrenii. Stworzono oś Berlin-Rzym-Tokio oraz pakt antykominternowski, do którego to Hitler chciał pozyskać Polskę. Politykę jego podbojów zapoczątkowało w roku 1938 przyłączenie Austrii i zabór czechosłowackich Sudetów zamieszkanych przez mniejszość niemiecką. W brew układowi monachijskiemu zawartemu kilka miesięcy wcześniej w 1939 Niemcy zajęły pozostałe ziemie czeskie tworząc Protektorat Czech i Moraw. Sygnałem dążenia do zmiany powersalskiego porządku były układy zawierane z ZSRR w 1939 roku.1 września 1939 roku agresją na Polskę zapoczątkowała II wojnę światową. Na okupowanych terenach okupanci wprowadzili terror, dokonali prawie całkowitej zagłady Żydów, oraz eksterminacji wielu milionów ludzi różnych narodowości, głównie Słowian i Romów. W 1945 roku doszło do całkowitej klęski Niemiec. Po samobójstwie Hitlera 8 maja 1945 nastąpiło podpisanie bezwarunkowej kapitulacji państwa niemieckiego. Organizacje takie jak NSDAP, SS, Gestapo uznane zostały w procesie norymberskim w 1946 roku za organizacje przestępcze, a wielu z jego członków skazano na śmierć.
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl