Organizacje » Wirtschafts-und Verwaltungshauptamt (WVHA)
Wirtschafts-und Verwaltungshauptamt (WVHA)
Oswald Pohl

Główny Urząd Administracyjno Gospodarczy SS. Założony został w marcu 1942 roku i kierowany był przez SS-Obergruppenfuhrera Oswalda Pohla. Działalność tego urzędu obejmowała wszystkie piony Allgemeine SS i Waffen SS, a od lutego 1944 roku również policję. Urząd ten odpowiadał za finanse i zaopatrzenie SS. W 1945 roku pod kontrolą Wirtschafts-und Verwaltungshauptamt znajdowało się 500 różnych zakładów. Instytucja składała się z pięciu podległych jej wydziałów:Amt A- Finanse, Prawo i Administracja. Dział ten zajmował się budżetem, zarządzał finansami i kontrolował wydatki SS. Kierownikiem tego wydziału był SS-Brigadefuhrer Heinz Fanslau.

Amt B- Zaopatrzenie, Administracja oraz Wyposażenie. Wydział ten zajmował się zaopatrzeniem, umundurowaniem oraz uzbrojeniem SS. Kierował nim SS-Gruppenfuhrer Georg Lorner.

Amt C- Praca oraz Budowy. Urząd ten odpowiedzialny był za budowę oraz utrzymanie koszar, dróg i fortyfikacji, a także za budowę podziemnych fabryk broni. Zajmował się również budową komór gazowych oraz kremetoriów w obozach koncentracyjnych. Kierownikiem tej komórki był SS-Gruppenfuhrer Hans Kammler.

Amt D- Obozy Koncentracyjne. Urząd ten zajmował się kierowaniem administracją obozów koncentracyjnych. Kierownikiem tego wydziału był SS Gruppenfuhrer Richard Glucks.

Amt W- Wydział Gospodarczy. Zajmował się kierowaniem działalności gospodarczej SS. Kierownikiem tego urzędu był SS-Gruppenfuhrer August Frank.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl