Biografie » Walther von Brauchitsch
Walther von Brauchitsch
4.10.1881 - 18.10.1948

Walther von Brauschitsch został 1938 r naczelnym dowódcą wojsk lądowych, wtedy to na rozkaz Hitlera zastąpił na tym stanowisku von Fritscha. Znane mu były plany zamachu stanu oficerów z otoczenia Ludwiga Becka, jednak zwycięstwa wojskowe na Zachodzie przesądziły o tym, że podążył za Adolfem Hitlerem. Brauschitsch kierował z Franzem Halderem operacjami wojskowymi we Francji, na Bałkanach i na początku wyprawy na Rosję. Wydał także rozkaz mordowania schwytanych przez Wehrmacht politycznych kadr Armii Czerwonej. Po nieustających sporach z Hitlerem na temat prowadzenia wojny został zdymisjonowany na własną prośbę w grudniu 1941r. Po wojnie aresztowany przez aliantów, został oskarżony o zbrodnie wojenne zmarł w szpitalu więziennym w 1948 roku, tuż przed rozpoczęciem procesu.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl