Siły zbrojne » Wehrmacht » Uzbrojenie » Pociągi pancerne

Pociągi pancerne


W chwili rozpoczęcia I wojny światowej pociągi pancerne znajdowały się tylko w wyposażeniu armii niemieckiej oraz rosyjskiej. W czerwcu 1915 roku armia niemiecka posiadała 5 pociągów, a na przełomie roku 1916-1917 zbudowano kolejny. W chwili zakończenia pierwszej wojny światowej posiadała już 21 pociągów pancernych. Nakazy Traktatu Wersalskiego zabraniały Niemcom posiadanie pociągów. Przekazane zostały Anglii i Francji. W kwietniu 1921 roku kolej niemiecka uzyskała zgodę przez Aliancką Komisję Kontroli na wyprodukowanie oraz wprowadzenie do służby pociągów ochrony kolei, których zadaniem było ochrona szlaków kolejowych. Pociągi uzbrojone zostały w karabiny maszynowe Maxim MG 08 i 08/15 kaliber 7,92 mm. Po dojściu Hitlera do władzy sytuacja uległa zmianie. W roku 1938 z rozkazu OKH (Oberkommando Der Heeres) postanowiono dozbroić siedem pociągów. Ostatecznie wzmocniono uzbrojenie tylko w 4 pociągach uzupełniając karabiny maszynowe MG 08 dwoma działami lelG 18 kaliber 75 mm. Tak przerobione pociągi nazwano Kampfzug. Niemieckie pociągi pancerne uczestniczyły między innymi w kampanii wrześniowej, kampanii na Zachodzie w 1940 roku oraz kampanii na Wschodzie w latach 1941-1944.

Poniżej przedstawiam tylko kilka rodzajów pociągów pancernych biorących udział w walkach:

Panzerzug nr 1

Pociąg zmobilizowany 26 kwietnia 1939 roku. Pociąg działał w Holandii w 1940 roku, a także w pierwszej fazie ataku na ZSRR. W 1942 został uszkodzony podczas bombardowania. Od grudnia 1942 do sierpnia 1943 roku pociąg był modernizowany. Powrócił do użytku w 1944. 27 czerwca 1944 roku po odcięciu drogi przez partyzantów został wysadzony przez własną załogę.

Panzerzug nr 2

26 sierpnia 1939 roku pociąg ten zostaje przekazany załodze technicznej, a 8 września 1939 roku osiąga gotowość bojową. W roku 1941-1942 pociąg działał w ZSRR, a w roku 1944 zostaje przydzielony do Grupy Armii Środek, rejony Smoleńska. W tym samym roku pociąg zostaje wycofany z frontu celem jego modernizacji, Której nie udało się zakończyć aż do końca wojny.

Panzerzug nr 3

Został przekazany załodze 5 lipca 1939 roku. Pociąg zostaje poważnie uszkodzony podczas działań w Polsce. Na zachodzie ochraniał granicę niemiecko-holenderską, następnie brał udział w zmaganiach wojennych we Flandrii. Modernizowany w latach 1941-1942. 10 października zostaje wysadzony przez swoją załogę ze względu na odcięcie od własnych oddziałów.

Panzerzug nr 4

Przekazany do służby 11 sierpnia 1939 roku. Działał w Polsce oraz na froncie wschodnim. Od 1943 do 1945 modernizowany. W maju 1945 roku załoga tego czołgu skapitulowała.

Panzerzug nr 5

Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku. Wycofany ze służby 10 maja 1940 roku ze względu na uszkodzenia podczas zmagań w Holandii.

Panzerzug nr 6

Przekazany załodze 10 czerwca 1939 roku. Brał udział w zmaganiach w Polsce, a w latach 1941-1942 działał w północnej części frontu wschodniego. Później zostaje przeniesiony na Bałkany walcząc w Chorwacji. W 1942 roku modernizowany. Zniszczony został 1 października 1944 roku na Węgrzech.

Panzerzug nr 7

Do służby przekazany 1 sierpnia 1939 roku. Uczestniczył między innymi w akcji na most w Tczewie. Uszkodzony zostaje wycofany do Malienburga (Malbork) i Elbinga (Elbląg). Działał także na froncie wschodnim. W czerwcu 1944 roku zostaje przekazany do modernizacji. Walczył także na terenach Czech i Moraw, gdzie 9 maja 1945 roku zostaje opuszczony przez załogę.

Panzerzug nr 10

Przekazany do służby 26 listopada 1941 roku. Działał na obszarach operacyjnych Grupy Armii Południe. W marcu 1944 roku walczył w okolicach Kowla. Zostaje uszkodzony podczas nalotu na dworzec w Kowlu 21 marca 1944 roku. Ze względu na uszkodzenia wycofany ze służby.

Panzerzug nr 11

Przekazany do służby 1 sierpnia 1943 roku. Działał w rejonie Tarnopola, a w roku 1944 w rejonie Lwowa. Od marca do lipca 1944 modernizowany. Pod koniec 1944 roku działał w Polsce. Zostaje zniszczony 13 stycznia 1945 roku w okolicach Kielc.

Panzerzug nr 21

Przekazany załodze 10 czerwca 1940 roku. Od czerwca 1940 roku brał udział w patrolowaniu granicy sowiecko-niemieckiej. W kwietniu 1941 przydzielony do działań we Francji, a od lipca tego samego roku wraca z powrotem na front wschodni. 7 października 1943 roku zostaje uszkodzony z powodu najechania na minę. W 1944 bierze udział w akcjach na Polesiu. 23 czerwca 1944 ponownie uszkodzony najeżdżając na minę. Zdobyty przez sowietów na Litwie 30 października 1944 roku.

Panzerzug nr 22

Przekazany załodze 10 lipca 1940 roku. W połowie kwietnia zostaje skierowany do Francji stacjonując w Tours, a od 6 września w Niort. W 1944 roku przerzucony zostaje do Polski. W latach 1944 oraz na początku 1945 używany na froncie wschodnim. Zniszczony 11 lutego 1945 roku w Szprotawie.

Panzerzug nr 23

Do służby oddany 1 marca 1940 roku. Brał udział w zajęciu Danii w kwietniu 1940 roku. Skierowany do rezerwy 2 października 1940 roku. Powraca do służby 19 czerwca 1941 roku. Modernizowany od października 1942 do sierpnia 1943 roku. Następnie działał na Bałkanach. 9 maja 1945 roku zostaje opuszczony przez załogę w Unterdrauburgu.

Panzerzug nr 24

Przekazany w dniu 1 marca 1940 roku. Brał udział w kampanii francuskiej. Skierowany do rezerwy 2 października 1940 roku. Powraca do służby 19 czerwca 1941. W 1943 roku bierze udział w operacji na Bałkanach oraz we Włoszech. W 1944 przerzucony zostaje do Francji. Również w roku 1944 bierze udział w działaniach w okolicy Krakowa. 16. stycznia z powodu odcięcia od własnych oddziałów zostaje wysadzony przez swoją załogę.

Panzerzug nr 25

Oddany załodze w dniu 1 marca 1940 roku. Skierowany do rezerwy 2 października 1940 roku. Przywrócony do służby dnia 2 października 1940 roku. Od listopada działał na terenach Francji. W 1943 działał we Włoszech. W latach 1943 do marca 1944 patrolował okolice Nicei oraz tereny na południowy-wschód od Nimes. Od września do listopada 1944 roku modernizowany, a następnie przerzucony na tereny Polski. 13 stycznia zostaje zniszczony w okolicach Kielc.

Panzerzug nr 26

Przekazany obsłudze 1 czerwca 1941 roku. Brał udział w początkowej fazie ataku na ZSRR w rejonie działań Grupy Armii Północ. W okresie od marca 1943 do lutego 1944 był modernizowany. Po modernizacji zostaje skierowany na front wschodni. Na przełomie 1944-1945 roku działał czynnie w Kurlandii. 9 maja 1945 roku załoga pociągu kapituluje.

Panzerzug nr 27

Do służby oddany 1 czerwca 1941 roku. Podczas ataku na ZSRR znajdował się w Terespolu. W początkowej fazie ataku na ZSRR działał w rejonie Grupy Armii Środek w okolicach Terespolu. W okresie lat 1941 i 1942 działał w rejonie Kurska i Briańska. W styczniu 1942 roku zostaje otoczony i ciężko uszkodzony. W okresie od kwietnia 1944 do kwietnia 1945 był modernizowany i remontowany. 9 maja 1945 roku załoga pociągu kapituluje w Czechach.

Panzerzug nr 28

Przekazany załodze 1 czerwca 1941 roku. Brał udział w początkowej fazie ataku na ZSRR w obszarze działań Grupy Armii Środek w okolicach Terespola i Brześcia. Brał udział w ataku na twierdzę brzeską. W latach 1941-1942 działał w rejonie Briańsk-Orzeł-Kursk. Od grudnia 1943 do marca 1944 roku modernizowany. Po modernizacji działał w obszarze operacyjnym Grupy Armii Południe. 29 czerwca 1944 roku po odcięciu od swoich oddziałów zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 29

Oddany załodze 1 czerwca 1941 roku. Brał udział początkowej fazie ataku na ZSRR w obszarze działań Grupy Armii Środek. 10 stycznia 1942 roku odcięty od swoich oddziałów pod Kaługą zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 30

Przekazany załodze 1 czerwca 1941 roku. Brał czynny udział w początkowej fazie planu Barbarossa i działał w rejonie operacyjnym Grupy Armii Północ. Od listopada 1942 do lutego 1944 roku modernizowany i przebudowywany. Od marca 1944 roku działał na trasie Dokinskaja-Nikołajew-Odessa. 1944 roku zostaje skierowany w okolice Gdańska. 21 marca 1945 roku zostaje zdobyty przez sowietów w rejonie Wielkiego Kacka.

Panzerzug nr 31

Przekazany wojsku 1 czerwca 1941 roku. działał w początkowym okresie walk na froncie wschodnim. Od listopada 1942 do października 1943 roku był modernizowany. 28 grudnia 1943 roku pociąg zostaje zdobyty przez nieprzyjaciela na Ukrainie.

Panzerzug nr 32

Oddany załodze w dniu 17 kwietnia 1944 roku. 8 września 1944 roku wpada w ręce aliantów we Francji.

Panzerzug nr 51

Przekazany załodze 16 czerwca 1942 roku. Działał na froncie wschodnim w polu operacyjnym Grupy Armii Północ, a na początku 1944 w rejonie Nowogrodu. W marcu działał w rejonie Połocka. 13 sierpnia zostaje poważnie uszkodzony w Somerpalu, a następnie wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 52

Przekazany wojsku 1 czerwca 1944 roku. Działał na froncie wschodnim. pod koniec 1944 roku skierowany w okolice Gdańska. 21 marca 1945 roku w rejonie Wielkiego Kacka zostaje zdobyty przez nieprzyjaciela.

Panzerzug nr 61

Oddany wojsku 1 września 1942 roku. Operował w rejonie Wielkich Łuków pod koniec grudnia 1942 roku, a w 1943 roku w rejonie Witebska. W lutym walczył w rejonie Połock-Mołodeczno-Wilno. 27 czerwca zostaje wysadzony przez załogę z powodu odcięcia od swoich oddziałów.

Panzerzug nr 62

Oddany załodze 1 września 1942 roku. Działał w rejonie operacyjnych Grupy Armii Południe na froncie wschodnim. W marcu 1944 roku brał udział w odbiciu Chrypina na Ukrainie. W latach 1944-1945 działał w rejonie operacyjnym Grupy Armii A w Polsce. 16 stycznia 1945 roku po odcięciu od swoich oddziałów załoga postanawia go wysadzić.

Panzerzug nr 63

Przekazany załodze 1 października 1942 roku. Działał w rejonie operacyjnym Grupy Armii Północ. zniszczony przez nieprzyjaciela 17 lipca 1944 roku w rejonie Krasnegostawu.

Panzerzug nr 64

Przekazany wojsku 1 października 1942 roku. Działał na Bałkanach, w Chorwacji. Porzucony w Austrii przez załogę w dniu 9 maja 1945 roku.

Panzerzug nr 65

Oddany załodze 1 listopada 1942 roku. Działał na Bałkanach, a od lutego 1945 roku w Grupie Armii Wisła. 2 maja 1945 roku w Holthausen załoga czołgu kapituluje.

Panzerzug nr 66

Oddany załodze 1 listopada 1942 roku. Działał na froncie wschodnim. W kwietniu 1944 roku brał udział w odblokowaniu okrążonego Kowla, następnie działał w rejonie Brześcia i Baranowicz. W czerwcu 1944 roku przerzucony w okolice Warszawy. Po odcięciu od swoich oddziałów w dniu 30 lipca 1944 roku zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 67

Przekazany wojsku 15 maja 1943 roku. W roku 1944 działał na froncie wschodnim. W kwietniu 1944 roku przerzucony do Kurlandii. 27 lipca 1944 roku koło Mitawy po odcięciu od swoich oddziałów zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 68

Oddany wojsku 1 sierpnia 1943 roku. W listopadzie 1943 roku działał na południe od Berezyny, a na początku 1944 roku działał na Polesiu. Od początku 1945 roku operował w rejonie Gdańska. 31 marca 1945 roku zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 69

Oddany wojsku 20 sierpnia 1943 roku. W roku 1943 działał na froncie wschodnim. W roku 1944 zostaje zniszczony w okolicy Tarnopola przez sowietów.

Panzerzug nr 70

Przekazany załodze 16 września 1943 roku. Działał na froncie wschodnim w obszarze bojowym Grupy Armii Południe. W 1944 roku po odcięciu od swoich oddziałów zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 71

Przekazany załodze 16 września 1943 roku. W styczniu i lutym 1944 roku działał w rejonie Tarnopola, a pod koniec kwietnia 1944 roku w okolicach Lublina. Od maja 1944 roku w Rumunii. 31 sierpnia 1944 po odcięciu od swoich oddziałów zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 72

Oddany wojsku 23 listopada 1943 roku. 10 marca 1945 roku w Kołobrzegu zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 73

Przekazany wojsku 19 listopada 1943 roku. Działał we Włoszech. 2 maja 1945 roku w Udinie zostaje opuszczony przez załogę.

Panzerzug nr 74

Oddany załodze 20 marca 1944 roku. Działał w Polsce w rejonie operacyjnym Grupy Armii A. 28 lipca 1944 roku zniszczony przez sowieckie czołgi koło Warszawy.

Panzerzug nr 75

Oddany załodze 15 kwietnia 1944 roku. Działał w rejonie operacyjnym Grupy Armii Środek, oraz Grupy Armii Wisła. Później zostaje skierowany do działań na Bałkanach. 5 marca 1945 roku zostaje wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 76

Przekazany załodze 4 kwietnia 1944 roku. Działał w Polsce w rejonie zmagań Grupy Armii Środek, następnie na Prusach Wschodnich. 15 kwietnia 1945 roku zostaje uszkodzony, a następnie wysadzony przez załogę.

Panzerzug nr 77

Oddany załodze 1 maja 1944 roku. Działał w rejonie zmagań Grupy Armii Wisła. 26 lutego 1945 roku zostaje zniszczony przez sowietów.

Panzerzug nr 78

Przekazany wojsku 25 maja 1944 roku. Działał na Węgrzech. 9 maja 1945 roku zostaje opuszczony przez załogę.

Panzerzug nr 79

Przekazany załodze 10 lipca 1944 roku. Działał na Węgrzech. Zniszczony przez załogę 27 marca 1945 roku na skutek okrążenia wojsk sowieckich.

Panzerzug nr 80

Oddany załodze 7 sierpnia 1944 roku. Działał w rejonie Protektoratu Czech i Moraw. 9 maja 1945 roku załoga tego pociągu kapituluje.

Panzerzug nr 81

Przekazany załodze 16 września 1944 roku. Działał w rejonie Protektoratu Czech i Moraw. 9 maja 1945 roku załoga tego pociągu kapituluje.
1 komentarzy - pokaż » dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl