Organizacje » Hauptamt SS-Gericht
Hauptamt SS-Gericht
Franz Breithaupt

Główny Urząd Sądownictwa SS. Urząd ten mieścił się w Monachium a kierował nim SS-Obergruppenfuhrer Franz Breithaupt. Podstawowym zadaniem tej instytucji było sprawowanie władzy nad sądownictwem wewnętrznym SS i policji. Sądy SS miały takie same uprawnienia jak trybunały wojskowe, a w gestii ich leżało kontrolowanie więzień SS i policji. Z dniem 9 kwietnia 1940 roku w zakres działań tego urzędu przeszła Policja Bezpieczeństwa (Sipo), a od 1942 roku cała policja. Od 1943 roku zaczęły podlegać jej instytucje takie jak Bahnschutz oraz Straż Pożarna.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl