Historia » Ważniejsze daty z historii Niemiec
843 - Podział państwa Franków, na wschód od Renu - wyodrębnione królestwo, określane później jako niemieckie

962 - Otto I koronowany w Rzymie na cesarza rzymskiego

1517- Wystąpienie Marcina Lutra zapoczątkowało reformację

1525 - Bauernkrieg wojna chłopska, rozbicie Niemiec na część północną - protestancką, południową - katolicką

1555 - W Augsburgu zawarto pokój religijny

1618 do 1648 - Wojna trzydziestoletnia, głównym polem walk były obszary niemieckie, gdzie liczba ludności uległa znacznemu zmniejszeniu

1648 - Pokój westfalski - Rzesza rozpadła się na około 300 księstw

1701 - Fryderyk I Hohenzollern koronowany na króla Prus

1772 do 1795 - Prusy wzięły udział w rozbiorach Polski

1806 - Wojny napoleońskie - koniec I Rzeszy, określanej jako Sacrum Imperium Romanum Germanicae Nationis albo das Heilige Römische Reich der Deutscher Nation czyli Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

1866 - Wojna prusko-austriacka - wzmocnienie pozycji Prus

18 stycznia 1871 w Wersalu po zwycięstwie nad Francją kanclerz Otto von Bismarck proklamował powstanie II Rzesz

11 listopada 1918 - kapitulacja Niemiec w I wojnie światowej, koniec II Rzeszy

1919 - powstanie Republiki Weimarskiej

30 stycznia 1933 - Adolf Hitler powołany na kanclerza

8 maja 1945 - kapitulacja Niemiec - koniec III Rzeszy dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl