Biografie » Walter Model
Walter Model
24.01.1891 - 21.04.1945

Model rozpoczął karierę wojskową w roku 1909 działając w Fahnenjunker należących do 52 Regimentu piechoty w Cottbus. W przeciągu roku został promowany do stopnia podporucznika. Wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 roku został mianowany oficerem batalionu, zaś pod koniec tego roku promowany do stopnia oficera regimentu. W roku 1915 awansował do stopnia porucznika. Po awansie został skierowany na kurs do Sztabu Generalnego, po ukończeniu którego został oficerem 10 brygady piechoty, a następnie szefem kompanii w 8 Regimencie. W roku 1915 awansował do stopnia porucznika. Po awansie został skierowany na kurs do Sztabu Generalnego, po ukończeniu którego został oficerem 10 brygady piechoty, a następnie szefem kompanii w 8 Regimencie. Po zakończeniu wojny Model pozostał w XVII Korpusie Armijnym, a następnie został przeniesiony do oddziałów granicznych "Wschód" (Grenschutz "Ost"). W lipcu 1919 roku został przydzielony do 7 Brygady Reichswehry stacjonującej w Westfalii, a później do 14 Regimentu piechoty. Jesienią 1920 roku objął stanowisko Szefa MG-Kompanie w 18 Regimencie piechoty. Po pięciu latach służby na tym stanowisku, 1 października 1925 roku Model został skierowany do 8 Regimentu piechoty stacjonującego w Gorlitz. Służył tu do 30 września 1928, po czym oddelegowano go na stanowisko nauczyciela taktyki i historii wojen do 3 dywizji piechoty. W roku 1929 awansował do stopnia majora, a 1 listopada 1932 roku do stopnia oberstleutnanta.

1 października 1934 roku Model był już pułkownikiem, a 1 listopada tego samego roku został komendantem 2 Regimentu piechoty w Allenstein. Jako lojalny nazista 15 października 1935 roku objął kierownictwo wydziału technicznego w Sztabie Generalnym Wojsk Lądowych. Trzy lata później, 1 marca 1938 roku otrzymał stopień generała majora i został Szefem Sztabu Generalnego IV Korpusu Armijnego. Podczas kampanii wrześniowej był szefem sztabu IV Korpusu Armijnego, a później Szefem Sztabu 16 Armii. W czasie operacji Fall Gelb, czyli najazdu na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg, był dowódcą 3 Dywizji Pancernej, a następnie XLI Korpusu Pancernego. 1 kwietnia 1940 roku otrzymał awans do stopnia generała porucznika. Z wielką energią i rozmachem dowodził 3 Dywizją pancerną a potem 9 Armią podczas operacji Operacji Barbarossa. 16 stycznia 1942 r. Model został mianowany Głównodowodzącym 9 Armii. 13 lutego 1942 r. został odznaczony Liśćmi Dębowymi, a 3 kwietnia 1943 Mieczami do Krzyża Rycerskiego. W okresie od 9 stycznia 1944 31 marca 1944 r. sprawował funkcję dowódcy Grupy Armii "Nord".

Prowadził ciężkie walki o utrzymanie zdobytych już pozycji u wrót Leningradu.30 marca 1944 r. został mianowany marszałkiem i skierowany do Grupy Armii "Nord Ukraine" (Północna Ukraina). 28 czerwca 1944 r. jako następca marszałka Buscha objął formalnie dowodzenie Grupą Armii "Nord Ukraine" i zajął ze swoimi wojskami pas obronny od Prypeci do Karpat na linii: Kowel, Brody, Buczacz, zach. Kołomyja, zach. Kuty.28 czerwca został mianowany dowódcą Grupy Armii "Mitte".15/16 sierpnia 1944 r. Model wszedł na zajmowane przez von Klugego miejsce dowódcy frontu "West". Jednocześnie od 17 sierpnia 1944 objął dowództwo Grupy Armii "B". W tym samym dniu został odznaczony Krzyżem Rycerskim do Krzyża Żelaznego z Liśćmi Dębowymi, Mieczami i Brylantami. Walther Model zginął 21 kwietnia 1945 w miejscowości Lintorf niedaleko Duisburga w Zagłębiu Ruhry. Chcąc uniknąć wzięcia do niewoli przez Aliantów popełnił samobójstwo.
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl