Organizacje » Reichskriminalpolizei (Kripo)
Reichskriminalpolizei (Kripo)
Reichskriminalpolizei / Kripo / - to oddziały policji kryminalnej, stanowiąca jeden z departamentów RSHA (Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy). Kierownikiem tego wydziału był Arthur Nebe. Do 1936 Kripo stanowiło część administracji landów, lecz po przeprowadzeniu centralizacji niemieckiej policji przez Heinricha Himmlera policja kryminalna wszystkich landów włączona została do pruskiej policji kryminalnej. W 1937 powstało Biuro Policji Kryminalnej Rzeszy (Reichskriminalpolizeiamt). Kripo wraz Gestapo stały się częścią Głównego Urzędu Policji Bezpieczeństwa Rzeszy (Hauptamt Sicherheitspolizei, Sipo). Wreszcie w 1939 po utworzeniu RSHA Kripo, Gestapo oraz SD (Służba Bezpieczeństwa SS) weszły w skład RSHA (Kripo stało się Departamentem V Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy). W gestii kilku wydziałów Kripo była walka z handlem narkotykami i przestępczością obyczajową. Sektorem Kripo o charakterze ogólnopaństwowym i rozciągającym się również na kraje okupowane była służba identyfikacji i ścigania osób poszukiwanych. Policja kryminalna odgrywała istotną rolę w wysyłaniu osób uznanych za potencjalnych bandytów czy złodziei do obozów koncentracyjnych lub innych miejsc internowania. Centrala Kripo sprawowała ogólne kierownictwo nad wszystkimi pozostałymi placówkami policji kryminalnej. Przy centrali Kripo czynny był Instytut Techniki Kryminalnej SiPo, który prowadził badania oraz ekspertyzy techniczne, lekarskie i biologiczne dla potrzeb całego pionu Sicherheitspolizei.
autor wpisu
(15 znaków)
treść wpisu
(1000 znaków)
email
nie będzie widoczny na stronie
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl