Biografie » Alfred Jodl
Alfred Jodl
10.05.1890 - 16.10.1946

Alfred Jodl rozpoczyna swą karierę jako podporucznik w bawarskim pułku artylerii. W pierwszej wojnie światowej pełnił funkcje frontowe i sztabowe. Od 1919 roku Jodl jest członkiem Straży Narodowej Volkswehr. Został wcielony do Reichswehry by w 1921 roku stać się kapitanem od 1931 majorem, a od roku 1931 dołączyć do Sztabu Generalnego w Ministerstwie Reichswehry. W 1933 roku Jodl został awansowany na stopień podpułkownika i odkomenderowany do armii tureckiej. W 1935 zostaje pułkownikiem i szefem Wydziału Obrony Kraju w Urzędzie Sił Zbrojnych, podlegając bezpośrednio Ministerstwu Wojny. W 1938 został przeniesiony do Wiednia, by od 1939 zostać generałem-majorem (generałem dywizji), a od Sierpnia 1939 szefem Sztabu Dowodzenia Wermachtu w OKW. Przez cały okres wojny kierował - pod nadzorem Hitlera i Keitla - wszystkimi kampaniami wojennymi z wyjątkiem radzieckiej. 7 maja 1945 roku w Reims podpisał kapitulację Wehrmachtu. Postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 października 1946 roku.
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl