Siły zbrojne » Luftwaffe » Stopnie wojskowe w Luftwaffe oraz ich polskie odpowiedniki
Luftwaffe

Wojsko Polskie

Flieger Szeregowiec
Gefreiter Kapral
Obergefreiter Starszy kapral
Haupgefreiter Brak odpowiednika
Unteroffizier Plutonowy
Unterfeldwebel Brak odpowiednika
Feldwebel sierżant
Oberfeldwebel Sierżant sztabowy
Stabsfeldwebel Starszy sierżant sztabowy
Fahnrich Chorąży
Oberfahnrich Starszy chorąży
Leutnant Podporucznik
Oberleutnant Porucznik
Hauptmann Kapitan
Major Major
Oberstleutnant Podpułkownik
Oberst Pułkownik
Generalmajor Generał major
Generalleutnant Generał porucznik
General der Flieger Generał lotnictwa
Generaloberst Generał pułkownik
Generalfeldmarschal Marszałek lotnictwa
dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl